הקוד

חיינו סובבים ומלאים  סיסמאות קודים  צפנים ומסרים הכרתיים  ותת הכרתיים רבים,אשר מעצבים אותנו ואת אורח חיינו.

אם זה שמנו או מס ת.ז., המס' הסלולרי שלנו ואפילו הסיסמאות למחשב.

הצפנות אלו שומרות לנו על החיים מחדירה לפרטיות וגניבות .

התת מודע שלנו מנוהל על ידי השפעות והשראות חיצוניות שמשפיעים על מחשבותינו ורצונותינו.

המופע ה"קוד" הוא למעשה הדגמה מדהימה, יחודית ואינטראקטיבית איך השפעות פשוטות משפיעות על המחשבות, התת מודע ועל חיינו בלי שנדע ונבין, ואיך למעשה הקוד האנושי עובד....